Om Vegilin

Vegilin är en förkortning som står för vetenskap, etik & gastronomi i Linköping. Vegilin är en blogg som diskuterar dessa tre tätt sammanflätade ämnen med utgångspunkt i Linköping med omnejd. Jag som driver bloggen är civilingenjör fd forskare och sedan lång tid tillbaka engagerad i de frågor som bloggen berör. Jag är ledamot i Linköpings djurförsöksetiska nämnd samt styrelseledamot i stiftelsen Forska utan djurförsök.

Jag är framförallt engagerad i bioetiska frågor. Bioetiken är en etisk värdegrund som inbegriper alla levande och kännande varelser. En värdegrund som inte utgår från att människan har en unik särställning som ger oss begränsad rätt att exploatera vår omgivning.

I denna blogg kommer jag att diskutera dessa ämnen, men även marknadsföra evenemang, institutioner och inrättningar som jag anser bidrar till en bättre värld och en minskning av våra fotavtryck på en ömtålig planet.

Leave a Reply